Søk

Smitek til Krabyskogen

Vi bygger nytt bygg til oss selv på Krabyskogen Industriområde!

Her blir det verkstedhall på 725 kvm og kontorer på 125 kvm.EN SVEISE- OG INDUSTRISERVICEBEDRIFT

© 2016 Smitek AS